• MNE
 • ENG
18.Mart.2018
Govornici

You are here

Home / Arhiva / 2017 / Govornici
 • Amb. Miodrag Vlahović

  Bivši ministar vanjskih poslova, Crna Gora

   

  Rodjen u Djakovici, Kosovo, 1961. Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore. Poslijediplomske studije u Lejdenu, Holandija, 1991. Osnivač i konceptualista STUDEKS-a ("Studentski kulturni eksperiment"), u Podgorici, tadašnjem Titogradu, 1985.; Medjunarodni sekretar i član Predsjedništva Saveza socijalističke omladine Jugoslavije (SSOJ), Beograd, 1986-1988.; Jedan od osnivača Gradjanskog odbora za mir (crnogorski mirovni pokret), 1991-1992. Organizator prvog Mitinga za mir u Crnoj Gori, 17. juli 1991.; Medjunarodni sekretar Liberalnog saveza Crne Gore (LSCG), 1992-1993.; Poslanik u Parlamentu Crne Gore, 1992-1994.; Kolumnista u nedjeljniku "Monitor", 1991-1992. i 1999-2000.; Jedan od osnivača Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), 1998.; Direktor Centra sa regionalne studije (CeRS), 1999-2004.; Predsjednik, Pokret za nezavisnu Crnu Goru, maj-novembar 1999.; Ministar inostranih poslova Crne Gore, jul 2004. - novembar 2006.; Ambasador Crne Gore u Vašingtonu, akreditovan i za Otavu i Rejkjavik, decembar 2006. - juli 2010.; Predsjednik Crnogorske demokratske unije (Cdu), juni 2014. - novembar 2016; Kolumnista u "Pobjedi", od 2014. Ambasador u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore.

 • Dr David Shahnazaryan

  Viši analitičar, Centar za regionalne studije (RSC), Jermenija

   

  Dr David Shahnazaryan, vanredni i opunomoćeni ambasador, je viši analitičar koji pruža strateške smjernice, inovativnu analizu i posebnu podršku Centru za regionalne studije (RSC), nezavisnom „think tank-u“ iz Jerevana u Jermeniji. Kao istaknuti stručnjak u ovom regionu, često ga citiraju razni mediji u Jermeniji, širom bivšeg Sovjetskog Saveza, uključujući i region Južnog Kavkaza, kao i međunarodni mediji. Takođe, on je redovan komentator vodećih publikacija u Evropi, Turskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Ukrajini i Gruziji. Dr Shahnazaryan podržava projekte fokusirane na bezbjednosti u okviru šireg crnomorskog regiona i Bliskog Istoka, a aktivno doprinosi i razvoju i produbljivanju odnosa Jermenije sa Evropskom unijom, SAD-om i NATO savezom. David Shahnazaryan je osnivač i predsjednik Concord centra za pravne i političke studije. On je dva puta bio član Parlamenta Republike Jermenije (1991-1995 i 1995-1999). Takođe, Shahnazaryan je obavljao nekoliko funkcija višeg nivoa u vladi Jermenije, kao Ambasador predsjednika Jermenije na specijalnim misijama, kao specijalni predstavnik predsjednika Jermenije od 1992. do 1995. godine i kao Ministar nacionalne bezbjednosti Republike Jermenije od 1994. do 1995. godine.

 • G. Robert Pszczel

  Službenik za program, Sektor za javnu diplomatiju, NATO

   

  Diplomirao je u Školi ekonomije u Londonu, a ima i diplomu iz međunarodnih odnosa sa Varšavskog Univerziteta. Nakon kratke karijere u medijima počeo je da radi u Ministarstvu vanjskih poslova Poljske 1990. godine. Radio je u Briselu, a bio je i politički savjetnik u delegaciji Poljske u NATO. Bio je član poljskog tima za pregovore o pristupanju (1997-99). Kasnije je radio kao viši službenik za medije u Press and Media, IS, predstavništvu NATO. Između 2010. i 2015. je bio direktor NATO Kancelarije za informisanje (NIO) u Moskvi (a trenutno je na poziciji predsjednika NIO).

 • G. Timothy Judah

  Dopisnik, The Economist, UK

   

  G. Timothy Judah je dopisnik nedeljnika The Economist za područje Balkana, a ponekad i drugih oblasti. Tokom svog boravka u Ukrajini (2014-2015) dok je pisao za New York Review of Books, napisao je knjigu pod naslovom Za vrijeme rata: Priče iz Ukrajine. Napisao je tri knjige o Balkanu, i to: Srbi: Istorija, mit i razaranje Jugoslavije i Kosova, Rat i osveta. Treća knjiga, Kosovo: Nešto što svi treba da znaju, je objavljena krajem 2008. godine. Od 1990. do 1991. je živio u Bukureštu i pisao o posledicama komunizma u Rumuniji i Bugarskoj za The Times i The Economist. Nakon toga se preselio u Beograd kako bi za ova dva magazina pisao o ratu u Jugoslaviji. Vratio se u London 1995. ali je i dalje često putovao po ovom regionu. Godine 2009. je bio stariji gostujući saradnik na Odsjeku za jugoistočna evropska istraživanja na Evropskom institutu pri Londonskoj školi ekonomije, gdje je osmislio koncept „Yugosphere“. Trenutno je predsjednik Odbora Balkanske istraživačke mreže (BIRN) i član odbora Kosovske inicijative za stabilnost.

 • Nj.E. g. Predrag Bošković

  Ministar odbrane, Crna Gora

   

  Nj.E. g. Predrag Bošković je rođen 12. marta 1972. godine u Pljevljima, u Crnoj Gori. Osnovnu i srednju školu je završio u Podgorici. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, 1996. godine. Godine 1999. je magistrirao na temu Ekonometrija i Politika, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Objavio je mnoge naučne radove i publikacije i učestvovao u realizaciji značajnih razvojnih projekata u Crnoj Gori. Govori engleski jezik. Svoju karijeru je započeo kao asistent na Ekonomskom fakultetu 1996. godine. Tokom karijere je obavljao važne funkcije. Bio je poslanik u Skupštini Crne Gore, zamjenik ministra spoljnih poslova Srbije i Crne Gore, ministar ekonomije, ministar rada i socijalnog staranja, ministar prosvjete u Vladi Crne Gore, kao i predsjednik odbora direktora u Rudniku uglja, u Pljevljima. Učestvovao je u Programu međunarodnih gostovanja (IVP) u Americi 2003. godine. Od 2006. godine je na čelu Ženskog rukometnog kluba. Od 2011. do 2016. godine bio je predsjednik Odbora Rukometnog Saveza Crne Gore. Tokom ovog perioda, klub i reprezentacija kojom je on rukovodio je postigla najbolje rezultate u istoriji rukometa Crne Gore, uključujući i osvajanje srebrne medalje na Olimpijadi. Njegova posvećenost i uspjeh u ovom sportu su međunarodno priznati. U novembru 2016. godine je izabran za potpredsjednika Evropske rukometne federacije. Oženjen je.

 • Prof. dr Fabrizio W. Luciolli

  Predsjednik, Svjetska organizacija atlantske povelje i Italijanski atlantski komitet, Italija

   

  Prof. dr Fabrizio W. Luciolli je profesor na smjerovima međunarodnih bezbjednosnih organizacija, vojne politike i politike državne bezbjednosti u centru High Defense Studies pri Ministarstvu odbrane Italije (2000-2015). Redovni je profesor u raznim državnim, međunarodnim, vojnim i akademskim institutcijama. Koordinator je obuke za vojne oficire i diplomate u Zapadnom Balkanu i Srednjem Istoku. Takođe je direktor projekata koji se tiču saradnje NATO i EU u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi i u zemljama Mediterana. Profesor Luciolli je i savjetnik za spoljne poslove i pitanja bezbjednosti u raznim vladama, kao i poslanik Parlamenta i savjetnik privatnih grupa za pitanja koja se tiču međunarodnih odnosa i odnosa između institucija. Autor je nekoliko naučnih radova i članaka koji su objavljeni u nacionalnim i inostranim magazinima.

 • Nj.E. prof. dr Srđan Darmanović

  Ministar vanjskih poslova, Crna Gora

   

  Rođen 1961. godine. Univerzitetski profesor, osnivač i dekan Fakulteta političkih nauka, autor dvije knjige i velikog broja naučnih članaka, koautor nekoliko značajnih stručnih knjiga. Član je Venecijanske komisije pri Savjetu Evrope, i međunarodne istraživačke grupe Instituta u Aspenu. Gostujući predavač na više inostranih univerziteta. Bio je član Saveznog parlamenta Jugoslavije i dugogodišnji ambasador Crne Gore u Sjedinjenim Američkim Državama.

 • Dr Greg Simons

  Vanredni profesor, Centar za ruske i evroazijske studije Upsala, Švedska

   

  Dr Greg Simons je doktorirao na Univerzitetu Kenterberi 2004. godine. Vanredni profesor, dr Greg Simons je trenutno istraživač u Centru za ruske i evroazijske studije na Univezitetu u Upsali, analitičar u Centru za studije asimetričnih prijetnji na švedskom Univerzitetu odbrane u Stokholmu, kao i predavač na Odsjeku za komunikacione nauke na Univerzitetu Turiba, Riga, Letonija. Njegova istraživačka interesovanja su: hibridni ratovi i informacione operacije, dinamika političkih promjena i odnosa, novinarstvo i masovni mediji, javna diplomatija, politički marketing, komunikacija u upravljanju kriznim situacijama, mediji i oružani sukobi, kao i Ruska pravoslavna crkva. On takođe dublje istražuje odnos i povezanost između informacija, politike i oružanih sukoba, odnosno Globalni rat protiv terorizma i Arapsko proljeće.

 • Dr Sandro Knezović

  Viši naučni saradnik, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Hrvatska

   

  Dr Sandro Knezović je viši naučni saradnik u Odsjeku za međunarodne ekonomske i političke odnose na Institutu za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, u Hrvatskoj. Akademsko zvanje doktora političkih nauka stekao je 2008. godine na Fakultetu političkih nauka, na Univerzitetu u Zagrebu. U svom istraživanju, dr Knezović je usredsređen na međunarodne odnose, naročito na teme vezane za međunarodnu i evropsku sigurnost (ZVBP/ZBOP), proširenje EU i NATO, kao i njihov uticaj na region Jugoistočne Evrope. On je bio je prvi hrvatski gostujući istraživač na renomiranom Institutu EU za bezbjednosne studije u Parizu i gostujući predavač na nekoliko univerziteta u Japanu. Svoje znanje i istraživačke kapacitete je dodatno usavršavao putem raznih stipendija i boravaka u SAD, Norveškoj, Turskoj i drugim zemljama. Član je brojnih međunarodnih timova stručnjaka i istraživačkih mreža, pa je kao istraživač učestvovao u mnogim međunarodnim naučno-istraživačkim projektima (uključujući i EU Framework programe). Dr. Knezović je objavio veliki broj naučnih i stručnih radova na teme iz oblasti u kojoj je stručan kao i na mnoge druge teme.

 • Dr Miloš Šolaja

  Direktor, Centar za međunarodne odnose, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

   

  Dr Miloš Šolaja je rođen u Banjaluci. Studirao je u Beogradu i Zagrebu, a magistarske i doktorske studije iz međunarodnih odnosa je završio u Zagrebu, u Hrvatskoj. Od 1979. do 2001. godine je radio kao novinar (Glas, Banja Luka, Oslobođenje, Tanjug, Reuters). Dr Šolaja je osnovao i bio direktor Međunarodnog pres centra Banja Luka od 1997. do 2009. godine. Godine 2001., on je osnovao Centar za međunarodne odnose. Teme kojima se bavio obuhvataju regionalnu saradnju i bezbjednost u Jugoistočnoj Evropi, NATO, Partnerstvo za mir i Evroatlantske odnose, države Jugoistočne Evrope, uključujući Bosni i Hercegovinu, Evroatlantske integracije, demokratiju i javno mnjenje Jugoistočne Evrope, bezbjednosne standarde itd. Autor je sledećih knjiga/studija: „Amerika u vrtlogu Balkana“, 2013. godine, „Balkan u transatlantskoj pukotini“ 2006. godine, „Političko oblikovanje birača putem medija informisanja“ 1997. godine, „Mladi i bezbjednost: između prijetnje i učešća“ 2015. godine. Autor je preko 65 stručnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i kolekcijama radova na temu međunarodnih odnosa i bezbjednosti i kolektivne odbrane. Dr Šolaja je profesor međunarodnih odnosa, bezbjednosti i vanjske politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Banja Luka. Učestvovao je na mnogim konferencijama (preko 100) širom svijeta, a uglavnom je najavljivao konferenciju ili panele.

 • Ppuk. Darren Evans

  Glavni izvršni direktor, Grupa Julius za savjetovanje i upravljanje, SAD

   

  Darren Evans je glavni izvršni direktor Julius Grupe za savjetovanje i upravljanje. On je oficir Specijalnih snaga u penziji, sa preko 20 godina raznovrsnog iskustva, od rukovođenja Snagama za specijalne operacije u borbama i uticanja na spoljnu politiku SAD zbog obavljanja funkcije vojnog atašea, do poslovanja u zemljama u razvoju i post-konfliktnim zemljama. Julius Grupa za savjetovanje i upravljanje je dizajn kompanija za upravljanje nišama, koja pomaže klijentima da kreiraju menadžment odluke pomoću kojih će ostvariti svoje strateške vizije i prioritete. Julius služi kao platforma za umrežavanje sposobnosti širom političkih, ekonomskih, kulturnih i bezbjednosnih oblasti u kompleksnom okruženju.