• MNE
  • ENG
24.Mart.2018
Amb. Miodrag Vlahović

You are here

Home / Amb. Miodrag Vlahović

Amb. Miodrag Vlahović

Bivši ministar vanjskih poslova, Crna Gora

 

Rodjen u Djakovici, Kosovo, 1961. Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore. Poslijediplomske studije u Lejdenu, Holandija, 1991. Osnivač i konceptualista STUDEKS-a ("Studentski kulturni eksperiment"), u Podgorici, tadašnjem Titogradu, 1985.; Medjunarodni sekretar i član Predsjedništva Saveza socijalističke omladine Jugoslavije (SSOJ), Beograd, 1986-1988.; Jedan od osnivača Gradjanskog odbora za mir (crnogorski mirovni pokret), 1991-1992. Organizator prvog Mitinga za mir u Crnoj Gori, 17. juli 1991.; Medjunarodni sekretar Liberalnog saveza Crne Gore (LSCG), 1992-1993.; Poslanik u Parlamentu Crne Gore, 1992-1994.; Kolumnista u nedjeljniku "Monitor", 1991-1992. i 1999-2000.; Jedan od osnivača Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), 1998.; Direktor Centra sa regionalne studije (CeRS), 1999-2004.; Predsjednik, Pokret za nezavisnu Crnu Goru, maj-novembar 1999.; Ministar inostranih poslova Crne Gore, jul 2004. - novembar 2006.; Ambasador Crne Gore u Vašingtonu, akreditovan i za Otavu i Rejkjavik, decembar 2006. - juli 2010.; Predsjednik Crnogorske demokratske unije (Cdu), juni 2014. - novembar 2016; Kolumnista u "Pobjedi", od 2014. Ambasador u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore.

Date: 27 Apr 2017