• MNE
  • ENG
23.Januar.2019
David Kirkham

You are here

Home / David Kirkham

David Kirkham

Viši saradnik, Međunarodni centar za studije prava i religije, Pravni fakultet na BYU;
rukovodilac studijskog programa Londonski centar, BYU

 

Dr. David Kirkham je rukovodilac studijskog programa Londonski centar na Univerzitetu Brigham Young u Londonu, viši saradnik za komparativno pravo i međunarodnu politiku Međunarodnog centra za studije prava i religije na Pravnom fakultetu BYU, i vanredni profesor političkih nauka na BYU. Prije dolaska na BYU, David je radio kao prodekan i vanredni profesor na studijama za međunarodnu politiku i demokratiju u okviru Džordž Maršal Centra (Evropski centar za studije bezbjednosti) u Garmis Partenkirhenu u Njemačkoj. David je takođe bio profesor istorije i direktor međunarodnih programa na Akademiji vazduhoplovstva SAD, a pored toga i pravni savjetnik  Akademije vazduhoplovstva SAD u Engleskoj i Vašingtonu. Živio je skoro osamnaest godina svog života u Evropi i bio diplomata i predstavnik u skoro pedeset zemalja na šest kontinenata, od toga je dvije godine obavljao funkciju direktora kancelarije UN za koordinaciju humanitarnih poslova u Ženevi. Stekao je zvanje doktora nauka na Univerzitetu George Washington i doktora prava na Pravnom fakultetu J. Reuben Clark. Davidovi radovi i nastava bave se međunarodnim ljudskim pravima, konstitucionalizmom, demokratizacijom i slobodom vjeroispovijesti i globalnim izazovima koje postavlja ideološki ekstremizam. On je urednik knjige the State Responses to Minority Religions (Ashgate, 2013.) i kourednik je dvije novije knjge o islamu, zakonu i politici u Evropi.

Date: 15 May 2018