• MNE
  • ENG
24.Mart.2018
Dr Greg Simons

You are here

Home / Dr Greg Simons

Dr Greg Simons

Vanredni profesor, Centar za ruske i evroazijske studije Upsala, Švedska

 

Dr Greg Simons je doktorirao na Univerzitetu Kenterberi 2004. godine. Vanredni profesor, dr Greg Simons je trenutno istraživač u Centru za ruske i evroazijske studije na Univezitetu u Upsali, analitičar u Centru za studije asimetričnih prijetnji na švedskom Univerzitetu odbrane u Stokholmu, kao i predavač na Odsjeku za komunikacione nauke na Univerzitetu Turiba, Riga, Letonija. Njegova istraživačka interesovanja su: hibridni ratovi i informacione operacije, dinamika političkih promjena i odnosa, novinarstvo i masovni mediji, javna diplomatija, politički marketing, komunikacija u upravljanju kriznim situacijama, mediji i oružani sukobi, kao i Ruska pravoslavna crkva. On takođe dublje istražuje odnos i povezanost između informacija, politike i oružanih sukoba, odnosno Globalni rat protiv terorizma i Arapsko proljeće.

Date: 21 Apr 2017