• MNE
  • ENG
24.Mart.2018
Dr Miloš Šolaja

You are here

Home / Dr Miloš Šolaja

Dr Miloš Šolaja

Direktor, Centar za međunarodne odnose, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

 

Dr Miloš Šolaja je rođen u Banjaluci. Studirao je u Beogradu i Zagrebu, a magistarske i doktorske studije iz međunarodnih odnosa je završio u Zagrebu, u Hrvatskoj. Od 1979. do 2001. godine je radio kao novinar (Glas, Banja Luka, Oslobođenje, Tanjug, Reuters). Dr Šolaja je osnovao i bio direktor Međunarodnog pres centra Banja Luka od 1997. do 2009. godine. Godine 2001., on je osnovao Centar za međunarodne odnose. Teme kojima se bavio obuhvataju regionalnu saradnju i bezbjednost u Jugoistočnoj Evropi, NATO, Partnerstvo za mir i Evroatlantske odnose, države Jugoistočne Evrope, uključujući Bosni i Hercegovinu, Evroatlantske integracije, demokratiju i javno mnjenje Jugoistočne Evrope, bezbjednosne standarde itd. Autor je sledećih knjiga/studija: „Amerika u vrtlogu Balkana“, 2013. godine, „Balkan u transatlantskoj pukotini“ 2006. godine, „Političko oblikovanje birača putem medija informisanja“ 1997. godine, „Mladi i bezbjednost: između prijetnje i učešća“ 2015. godine. Autor je preko 65 stručnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i kolekcijama radova na temu međunarodnih odnosa i bezbjednosti i kolektivne odbrane. Dr Šolaja je profesor međunarodnih odnosa, bezbjednosti i vanjske politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Banja Luka. Učestvovao je na mnogim konferencijama (preko 100) širom svijeta, a uglavnom je najavljivao konferenciju ili panele.

Date: 20 Apr 2017