• MNE
  • ENG
24.Mart.2018
Dr Sandro Knezović

You are here

Home / Dr Sandro Knezović

Dr Sandro Knezović

Viši naučni saradnik, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Hrvatska

 

Dr Sandro Knezović je viši naučni saradnik u Odsjeku za međunarodne ekonomske i političke odnose na Institutu za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, u Hrvatskoj. Akademsko zvanje doktora političkih nauka stekao je 2008. godine na Fakultetu političkih nauka, na Univerzitetu u Zagrebu. U svom istraživanju, dr Knezović je usredsređen na međunarodne odnose, naročito na teme vezane za međunarodnu i evropsku sigurnost (ZVBP/ZBOP), proširenje EU i NATO, kao i njihov uticaj na region Jugoistočne Evrope. On je bio je prvi hrvatski gostujući istraživač na renomiranom Institutu EU za bezbjednosne studije u Parizu i gostujući predavač na nekoliko univerziteta u Japanu. Svoje znanje i istraživačke kapacitete je dodatno usavršavao putem raznih stipendija i boravaka u SAD, Norveškoj, Turskoj i drugim zemljama. Član je brojnih međunarodnih timova stručnjaka i istraživačkih mreža, pa je kao istraživač učestvovao u mnogim međunarodnim naučno-istraživačkim projektima (uključujući i EU Framework programe). Dr. Knezović je objavio veliki broj naučnih i stručnih radova na teme iz oblasti u kojoj je stručan kao i na mnoge druge teme.

Date: 21 Apr 2017