• MNE
  • ENG
23.July.2018
Dr Willem van Eekelen

You are here

Home / Dr Willem van Eekelen

Dr Willem van Eekelen

Dr Willem van Eekelen (1931) je studirao pravo na Univerzitetu u Utrehtu i političke nauke na Univerzitetu Prinston (1950-52). Postao je član ministarstva vanjskih poslova Holandije 1957. godine i radio u ambasadama u Nju Delhiju, Londonu i Akri, kao i u stalnoj delegaciji NATO-a u Parizu i Briselu. Po povratku u Holandiju 1971. godine, postao je pomoćnik političkog direktora, a zatim i direktor sektora za politiku odbrane. Izabran je u parlament 1977. godine i postao državni sekretar za odbranu (1987 – 81), državni sekretar za evropska pitanja (1982 – 86) i ministar odbrane (1986 – 88). Bio je generalni sekretar Zapadnoevropske unije (1989 – 94), a zatim i član holandskog Senata do 2003. godine. Bio je član Evropske konvencije koja je 2003. godine radila na pripremi Evropskog ustava koji je na kraju postao Ugovor iz Lisabona. Neke od njegovih publikacija su: “Rasprava o evropskoj bezbjednosti”, 1948 – 1998, i “Sa riječi na djela. Kontinuirana debata o evropskoj bezbjednosti”. Dao je doprinos brojnim publikacijama Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) iz Ženeve po pitanju reforme sektora bezbjednosti.

Date: 15 Nov 2015