• MNE
  • ENG
17.Decembar.2017
Gđa Laura Cooper

You are here

Home / Gđa Laura Cooper

Gđa Laura Cooper

Vršilac dužnosti zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara za Rusiju, Ukrajinu i Evroaziju, Kancelarija podsekretara za odbrambenu politiku, SAD

 

Laura Cooper je profesionalni član Više izvršne službe. Odgovorna je za politiku vezanu za Rusiju, Ukrajinu, Evroaziju i Zapadni Balkan, kao i za kontrolu konvencionalnog oružja. Gđa Cooper je ranije bila direktorka Kancelarije pomoćnika sekretara za odbranu za nacionalnu odbranu i globalnu bezbjednost i bila je odgovorna za politike o obezbjeđivanju misija, kontinuitetu u odbrani tokom operacija, zaštiti kritične infrastrukture, borbi protiv terorizma u zemlji, globalnoj politici za borbu protiv terorizma, kao i za Savjet guvernera. Ranije je u Kancelariji podsekretara odbrane za politiku obavljala sledeće funkcije: direktor Kancelarije za strategiju, gdje je pomogla u sprovođenju revizije odbrane koja se vrši na svake četiri godine; vršilac dužnosti direktora za Južnu Aziju (Afganistan, Pakistan, Indija, Bangladeš, Nepal i Šri Lanka); i vođa tima za Afganistan, Kancelarija za operacije stabilnosti. Prije nego što je počela da radi u Ministarstvu odbrane 2001. godine, gđa Cooper je bila službenik za planiranje politika u State Department u Kancelariji koordinatora za borbu protiv terorizma. Takođe je obavljala funkciju mlađeg saradnika u Carnegie fondaciji za međunarodni mir. Gđa Cooper je magistrirala obavještajne službe na Univerzitetu Georgetown, kao i strategije nacionalnih resursa na Industrijskom koledžu oružanih snaga na Univerzitetu nacionalne odbrane, a diplomirala je politične nauke i međunarodne studije na Univerzitetu Northwestern.

Date: 02 May 2017

.