• MNE
  • ENG
23.July.2018
G. Daniel J. Yocca

You are here

Home / G. Daniel J. Yocca

G. Daniel J. Yocca

Pomoćnik pravnog atašea u Sarajevu

 

G. Yocca je rođen u Pitsburgu u Pensilvaniji. Diplomirao je na krivično-pravnom smjeru 1990. godine. G. Yocca je započeo svoju karijeru sprovođenja zakona 1991. kao policajac i detektiv za narkotike. G. Yocca je počeo da radi u FBI kao specijalni agent (SA) u maju 1999. Od 1999. do 2005. bio je istražitelj za narkotike u Field Office u Vašingtonu. Nakon dešavanja 11. septembra, specijalni agent Yocca je premješten u antiteroristički tim (CT) koji se fokusirao na antiterorističke istrage. Godine 2005. specijalni agent je dobio premještaj u Odjeljenje Pitsburga gdje je postao član Udruženih snaga protiv terorizma (JTTF). Specijalni agent Yocca je 2009. godine unaprijeđen u nadzornog specijalnog agenta (SSA) u Nacionalnim udruženim snagama protiv terorizma. Zatim, 2010. nadzorni specijalni agent Yocca je premješten u antiterorističku jedinicu za HUMINT operacije (CHOU) gdje je upravlja operacijama HUMINT. Godine 2013. nadzorni specijalni agent Yocca je unaprijeđen u načelnika jedinice (UC) u CHOU gdje je bio zadužen za kolektivne i individualne operacije. U novembru 2015., specijalni agent Yocca je imenovan za pomoćnika pravnog atašea FBI u Sarajevu, gdje radi sa inostranim partnerima u sprovođenju zakona u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji i bavi se pitanjima antiterorizma, kriminala, i kontraobavještajnih i sajber prijetnji širom regiona.

Date: 28 Apr 2016