• MNE
  • ENG
23.July.2018
G. Jason Wiseman

You are here

Home / G. Jason Wiseman

G. Jason Wiseman

Jason Wiseman je rukovodilac programa u Svjetskoj organizaciji atlantske povelje i analitičar nacionalne bezbjednosti pri Atlantskom savezu Kanade. G. Wiseman je magistrirao na temu vlade sa posebnim osvrtom na borbu protiv terorizma i unutrašnje bezbjednosti, a političke nauke je diplomirao sa visokim ocjenama. Pored istraživačkog rada i analize, g. Wiseman je koordinator konferencija i službenik Svjetske organizacije atlantske povelje za razvoj. Stručnjak je u oblasti borbe protiv terorizma, politike na Bliskom istoku, transnacionalnog organizovanog kriminala.

Date: 15 Nov 2015