• MNE
  • ENG
17.Decembar.2017
G. Raško Konjević

You are here

Home / G. Raško Konjević

G. Raško Konjević

G. Raško Konjević je nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu, magistrirao na dvogodišnjim postdiplomskim studijama “Preduzetnička ekonomija” na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Tokom redovnih studija radio je kao novinar dnevnog lista “Vijesti”, a bio je jedan od osnivača i menadžer za odnose sa javnošću u nevladinoj organizaciji Centar za demokratsku tranziciju od 2000. do 2003. godine. Pohađao je školu Evropskih integracija, prva generacija 2004. godine. Učesnik je više stručnih usavršavanja iz različitih oblasti ekonomske nauke, oblasti bezbjednosti u organizaciji DCAF-a, kao i oblasti odnosa sa javnošću u saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom iz Vašingtona. Boravio je na stručnom usavršavanju u Sjedinjenim Američkim Državama. Potpredsjednik je Socijaldemokratske partije. Bio je član Odbora za bezbjednost i odbranu, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije u Skupštini Crne Gore, kao i zajedničkog Odbora crnogorskog i evropskog parlamenta (POSP). Obavljao je dužnost predsjednika Skupštine Glavnog grada Podgorica, 2010 - 2011. godine. Radio je u službi Skupštine Crne Gore od 2003 - 2006. godine. Za ministra unutrašnjih poslova u 40. Vladi Crne Gore izabran je 4. decembra 2012. godine.

Date: 13 Dec 2015

.