• MNE
  • ENG
23.Januar.2019
Krasimir Karakachanov

You are here

Home / Krasimir Karakachanov

Krasimir Karakachanov

Zamjenik premijera za javni red i sigurnost, ministar odbrane, Bugarska

 
 

Krasimir Karakachanov je rođen 29. marta 1965. u gradu Ruse, Bugarska.

Godine 1990. g. Karakachanov je magistrirao istoriju  na Univerzitetu u Sofiji Sv. Kliment Ohridski, specijalizovajući se u oblasti Savremene istorije Bugarske, Političke istorije balkanskih zemalja, Narodno-oslobodilačkog pokreta u Makedoniji i Trakiji, političkih pokreta u Bugarskoj, nakon čega je prošao tromjesečni program obuke u Švajcarskoj. Godine 2014. doktorirao je Međunarodni pravo i Međunarodne odnose. Član je Makedonskog naučno-istraživačkog instituta u Sofiji.

G. Karakachanov je svojim člancima kao i brojnim publikacijama o narodno-oslobodilačkim borbama Bugara u Makedoniji, dao doprinos istorijskim novinama i bugarskim časopisima. Autor je knjige „ВМРО – 110 години борба” (Unutrašnja makedonska revolucionarna organizacija: 110 godina borbe). Bio je direktor nedeljnika Macedonia koji je izlazio u Sofiji.

Godine 1998. završio je obuku u Školi političkih nauka u Moskvi, Rusiji i Strazburu, Francuskoj.

G. Karakachanov je predsjednik Unutrašnje makedonske revolucionarne organizacije– Bugarskog narodnog pokreta.

Dana 04. maja 2017. godine, 44. saziv Narodne skupštine ga je imenovao za zamjenika premijera za javni red i sigurnost. U 38., 40., 43., i 44. sazivu Narodne skupštine bio je biran za poslanika. U 43. sazivu Parlamenta, imao je funkciju zamjenika predsjednika Narodne skupštine.

Date: 11 May 2018