• MNE
  • ENG
23.Januar.2019
Momčilo Radulović

You are here

Home / Momčilo Radulović

Momčilo Radulović

Predsjednik, Evropski pokret u Crnoj Gori

Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, NVO sa sjedištem u Podgorici (2012/2018). On je takođe samostalni savjetnik za EU integracije, javnu upravu, bezbjednost, obrazovanje, izgradnju kapaciteta i ljudske resurse, sa fokusom na zemlje Zapadnog Balkana. Takođe je vršio i funkciju generalnog sekretara organizacije EMIM u periodu (2005/2012), direktora međunarodne kancelarije DVV (Instituta za međunarodnu saradnju njemačkog društva za obrazovanje odraslih) u Podgorici (2009/2011), glavnog političkog savjetnika ambasadora (predstavnika upravnog odbora) OEBS misije u Crnoj Gori (2004/2005) , kao i projekt menadžer i savjetnik Media Task Force pri OEBS/ODIHR 2002/2003 u Crnoj Gori. Osim toga, radio je kao stručnjak iz oblasti medija i političkih analiza (kako domaćih tako i međunarodnih pitanja) za razne domaće i lokalne organizacije i institucije. Diplomirao je na smjeru Međunarodni odnosi, na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu. Magistrirao je na smjeru - Evropske studije i regionalizam u novembru 2007. godine, na programu Evropske akademije u Bolzanu, Univerziteta Grac i Evropskog instituta za odnose sa javnošću iz Luksemburga. Pored toga, pohađao je razne specijalističke programe, seminare i obrazovne programe koje su organizovali Unverzitet u Oslu, Univerzitet George Mason, Charles i Georgetown Univerziteti u Los Anđelesu. Učestvovao je kao predavač i govornik u mnogim lokalnim i međunarodnim obrazovnim programima, seminarima, konferencijama i okruglim stolovima. Njegovi članci, eseji, istraživanja i analize su objavljivani u raznim lokalnim i međunarodnim publikacijama. Takođe je bio i urednik i autor nekoliko publikacija iz oblasti evropskih integracija, bezbjednosti, reforme državne uprave, ljudskih prava, obrazovanja, izgradnje kapaciteta i stručnog osposobljavanja.

Date: 02 May 2018