• MNE
  • ENG
15.Decembar.2017
Nj.E. Amb. Pieter Feith

You are here

Home / Nj.E. Amb. Pieter Feith

Nj.E. Amb. Pieter Feith

Nj.E. Amb. Pieter Feith je bivši holandski diplomata koji trenutno radi kao viši posrednik pri Evropskom institutu za mir u Briselu. Prije toga, bio je zamjenik generalnog direktora za političko-vojna pitanja u Sekretarijatu Savjeta Evropske unije i direktor za krizni menadžment u Međunarodnom osoblju NATO. 2001. godine, u svojstvu ličnog predstavnika Generalnog sekretara NATO Lorda Robertsona, bavio se preventivnom diplomatijom u južnoj Srbiji i Makedoniji. U periodu 2005-2006. bio je na čelu EU posmatračke misije Aceh (AMM) u Indoneziji koja se bavi sprovođenjem mirovnog plana između Vlade i pokreta za nezavisnost Aceh, čije pregovore je vodio predsjednik Ahtisaari. Od 2008. do 2012. godine g. Feith je bio Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu gdje je imao širok spektar nadležnosti na osnovu odluke da se nadgleda i pomaže nezavisnost Kosova kao moderne, multi-etničke demokratije sa ekonomijom otvorenog tržišta. Paralelno sa tim, bio je na poziciji Specijalnog predstavnika Evropske unije za savjetovanje i promovisanje cjelokupne koordinacije na Kosovu. Prilikom svoje službe u holandskom Ministarstvu vanjskih poslova, g. Feith je radio u Damasku, Bonu, Njujorku (pri Ujedinjenim nacijama), Kartumu i Briselu (pri NATO).

Amb. Feith je studirao političke nauke na Univerzitetu u Lozani, a magistrirao je na fakultetu Fletcher za pravo i diplomatiju u Medfordu u Masu. Gostujući je predavač u Paul H. Nitze školi za napredne međunarodne studije.

Date: 13 Dec 2015

.