• MNE
  • ENG
23.July.2018
Nj.E. Dr Zoran Jolevski

You are here

Home / Nj.E. Dr Zoran Jolevski

Nj.E. Dr Zoran Jolevski

Ministar odbrane Republike Makedonije

 

Nj.E. Dr Zoran Jolevski je bio ambasador Republike Makedonije u SAD od 2007. godine. Od 2010. do 2011. godine bio je ambasador u Meksiku i Brazilu. U periodu od 2000. do 2004. godine bio je generalni sekretar Kabineta predsjednika Republike Makedonije. Od 1988. do 2000. radio je u Ministarstvu vanjskih poslova. Od 1994. do 1998. godine bio je prvi sekretar u Stalnoj misiji Republike Makedonije u Ženevi. Između 2000. i 2004. Vlada Republike Makedonije ga je imenovala za Zamjenika nacionalnog pregovarača i specijalnog savjetnika ministra ekonomije za pristupanje Republike Makedonije Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. U periodu od 2004. do 2006., dr Jolevski je bio šef projekta „STO Aktivnosti usklađivanja“, Booz Allen i Hamilton, projekta koji je finansirao USAID. Dr Zoran Jolevski je doktorirao međunarodnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu na Univerzitetu „Sveti Ćirilo i Metodije“ u Skoplju 2001. godine. Magistrirao je pravo na Pravnom fakultetu u Skoplju.

 

Date: 31 Mar 2016