• MNE
  • ENG
23.July.2018
Nj.E. g. Ditmir Bushati

You are here

Home / Nj.E. g. Ditmir Bushati

Nj.E. g. Ditmir Bushati

Ministar vanjskih poslova Republike Albanije

 

Nj.E. g. Ditmir Bushati stupio je na poziciju ministra vanjskih poslova Republike Albanije 15. septembra 2013. godine. Kao poslanik, g. Bushati je predsjedavao parlamentarnim Odborom za evropske integracije (2011-2013.) a bio je i član Zajedničkog parlamentarnog Odbora EU-Albanija (2009-2013). G. Bushati je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tirani, a magistrirao je javno međunarodno pravo na Leiden Univerzitetu. Prije nego što je započeo svoju političku karijeru, on je bio direktor za zakonsko usklađivanje pri albanskom ministarstvu za Evropske integracije. U tom svojstvu, bio je dio tima za pregovore o Sporazumu za stabilizaciju i pridruživanje Evropskoj uniji (SAA). G. Bushati je radio i kao savjetnik zamjenika premijera za evropske poslove, zatim kao pravni savjetnik pri Ustavnom sudu, Kancelariji predsjednika Republike Albanije i Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Takođe je radio kao analitičar za Freedom House gdje je izvještavao o nacijama u tranziciji, kao nacionalni izvjestilac za Evropsko udruženje za međunarodno pravo (ESIL) i kao nacionalni koordinator projekta Fondacije Open Society za praćenje napredovanja Albanije na putu evropskih integracija.

Date: 25 Apr 2016