• MNE
  • ENG
23.July.2018
Nj.E. g. Filip Vujanović

You are here

Home / Nj.E. g. Filip Vujanović

Nj.E. g. Filip Vujanović

Predsjednik Crne Gore

 

Nj.E. g. Filip Vujanović je rođen 01.09.1954. godine u Beogradu. Završio je Pravni fakultet u Beogradu 1978. godine. Ima položen pravosudni ispit. Od marta 1978. do novembra 1980. godine je radio kao pripravnik i stručni saradnik u Opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu. Radio je kao sekretar Suda od novembra 1980. godine do januara 1981. u Okružnom sudu u Titogradu. Od januara 1982. do marta 1993. godine je radio kao advokat. Bio je ministar pravde u Vladi RCG od marta 1993. do maja 1995. godine. Od 05. februara 1998. godine do 05. novembra 2002. godine bio je predsjednik Vlade Republike Crne Gore. Poslije parlamentarnih izbora u oktobru 2002. godine, postao je predsjednik Skupštine Repubilke Crne Gore. Za Predsjednika Republike Crne Gore izabran 11. maja 2003. godine. Na prvim predsjedničkim izborima u nezavisnoj Crnoj Gori, 06. aprila 2008. godine, izabran je za Predsjednika Crne Gore.

Date: 28 Apr 2016