• MNE
  • ENG
23.July.2018
Prof. Dr Igor Lukšić

You are here

Home / Prof. Dr Igor Lukšić

Prof. Dr Igor Lukšić

Kandidat za generalnog sekretara UN

 

Prof. dr Igor Lukšić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 1998. godine na smjeru preduzetništvo. Na istom fakultetu magistrirao je 2002. godine na temu „Spontani poredak i tranzicija“ i doktorirao 2005. godine na temu „Tranzicija – proces ostvarivanja ekonomskih i političkih sloboda“. Pet puta je biran za poslanika u Skupštini Crne Gore (2001., 2002., 2006., 2008. i 2009. godine). U periodu januar - april 2003. godine bio je savjetnik predsjednika Vlade za odnose sa javnošću. Od marta 2003. godine do februara 2004. godine obavljao je poslove zamjenika ministra spoljnih poslova Srbije i Srne Gore. Od februara 2004. godine biran je na dužnost ministra finansija četiri puta, a od decembra 2008. godine za potpredsjednika Vlade dva puta. U Vladi Crne Gore bio je najmlađi ministar i potpredsjednik Vlade. Bio je predsjednik Vlade, a obavljao je i funkciju potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija od decembra.

Date: 29 Apr 2016