• MNE
  • ENG
23.Januar.2019
Radmila Shekerinska- Jankovska

You are here

Home / Radmila Shekerinska- Jankovska

Radmila Shekerinska- Jankovska

Zamjenica predsjednika vlade, ministarka odbrane, Makedonija

 
 

Radmila Shekerinska je zamjenica predsjednika Vlade i ministarka odbrane Republike Makedonije. U periodu 2002-2006. vršila je funkciju zamjenice predsjednika Vlade za evropske integracije. Tokom njenog manadata Makednija je stekla status države kandidata za članstvo u EU, što je bio ogroman napredak u procesu evropskih integracija Makedonije. Započela je svoju karijeru kao najmlađi član parlamenta 1998. godine u 26. godini života, što je čini jednim od najiskusnijih političara u Makedoniji. Budući da je imala četiri parlamentarna mandata, (1998-2002; 2006-2008; 2008-2011 i 2011-2014) Radmila je bila na čelu kao i aktivni član brojnih tijela i odbora u okviru parlamenta. Naime, bila je predsjednica Nacionalnog vijeća za evropske integracije od samog osnivanja, članica Odbora za vanjske poslove, Odbora za rad i socijalnu politiku, Odbora za evropske poslove, Odbora za obrazovanje i Odbora za zaštitu životne sredine. Pored toga, Shekerinska je bila članica delegacije Interparlamentarne unije, grupe za saradnju sa Evropskim parlamentom i Parlamentarne grupe zemalja frankofonskog govornog područja. Bila je na čelu opozicije u periodu od 2006. do 2008. Što je čini jedinom ženom koja je bila na čelu velike parlamentarne stranke u istoriji Makedonije. Radmila je bila imenovana i za potpredsjednicu Sociajlističke internacionale, organizacije koja ujedinjuje socijaldemokratske, socijalističke i radničke partije širom svijeta, u periodu od 2008. do 2011. Shekerinska je bila šef Izborne posmatračke misije OSCE/ODIHR tokom predsjedničkih izbora u Kirgistanu jula 2009.  I tokom parlamentarnih izbora u Jermeniji maja 2012. Za posvećenost i postignuća na polju evropskih integracija Makedonije i regije Zapadnog Balkana, Shekerinska je nagrađena titulom - Mladog globalnog lidera od strane Svjetskog ekonomskog foruma. Članica je Savjetodavnog odbora Projekta bijele šengenske liste i Savjetodavnog odbora Instituta za kulturnu diplomatiju. Shekerinska je bila takođe i član Foruma Strategije EU kao i međunarodno-priznatog European Council of Foreign Relations. Shekerinska je magistrirala Međunarodne odnose u Flečer školi prava i diplomatije, Tufts univerziteta, SAD, a diplomirala je Elektrotehniku na Elektrotehničkom fakultetu u Skoplju.

Date: 15 May 2018