• MNE
  • ENG
23.Januar.2019
Savo Kentera

You are here

Home / Savo Kentera

Savo Kentera

Predsjednik, Atlantski savez Crne Gore

 

Dr Savo Kentera je predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore, strane političke think tank grupe sa sjedištem u Podgorici u Crnoj Gori. Izabran je za potpredsjednika Asocijacije atlantskog sporazuma na Generalnoj skupštini održanoj 2008. godine u Berlinu. Osnivač je Atlantskog saveza Crne Gore. Bio je generalni sekretar te organizacije do 2008. kada je i postao predsjednik Atlantskog saveza. Prije dolaska u Atlantski savez bio je direktor Centra za međunarodne odnose Crne Gore. Dr Kentera rukovodi godišnjim intenzivnim obrazovnim programom za oblast međunarodne bezbjednosti za regionalne stručnjake vanjske politike. Dr Kentera je osnovao časopis Bezbjednost, vodeću publikaciju koja se bavi procjenom glavnih bezbjednosnih izazova za Crnu Goru i njene susjede. Redovan je savjetnik Vlade, medija i javnosti vezano za različite aspekte izgradnje crnogorske države nakon sticanja nezavisnosti, kao i za proces reformi bezbjednosnog sistema. Dr Kentera je predavao i objavljivao radove o raznim pitanjima koja se tiču preoblikovanja sistema odbrane i bezbjednosnih integracija za jugoistočnu Evropu. Doktorirao je bezbjednosne studije na Univerzitetu u Beogradu. Učestvovao je u programima SAD-a na Institutu za nacionalnu bezbjednost i na John F. Kennedy vladinom fakultetu pri Harvard univerzitetu. Fokus njegovog interesovanja su međunarodni odnosi i bezbjednosne studije.

Date: 14 May 2018