• MNE
  • ENG
23.Januar.2019
Selmo Cikotić

You are here

Home / Selmo Cikotić

Selmo Cikotić

Savjetnik, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

 
 

Selmo Cikotić je rođen 25. januara 1964., u Trpezi (Berane). Završio je Vojnu gimnaziju, a godine 1986. diplomirao je vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji bivše Jugoslavije u Beogradu. Svoju profesionalnu karijeru aktivnog vojnog lica započeo je u Školskom centru protivvazdušne odbrane u Zadru. Od decembra 1994. do juna 1997., vršio je funkciju vojnog atašea BiH u Vašingtonu, SAD, gdje je učestvovao u Dejtonskim mirovnim pregovorima, kao vojni predstavnik Bosne i Hercegovine. Zatim je u periodu od novembra 2000. do aprila 2004. vršio razne funkcije uključujući funkciju zamjenika komadanta Prvog korpusa Vojske FBiH. Od aprila 2007. sve do februara 2012. godine bio je na položaju ministra odbrane Bosne i Hercegovine. Posljednje dvije godine savjetovao je predsjednika Izetbegovića o pitanjima bezbjednosti i odbrane. Od 2009. godine predaje “Politike i strategije nacionalne bezbjednosti” i “Liderstvo” na postdiplomiskim i doktorskim studijama Univeziteta u Sarajevu, a od 2010. je i gostujući saradnik Ženevskog centra za bezbjednosnu politiku.

Date: 16 May 2018