• MNE
  • ENG
14.Decembar.2018
2BS Forum

You are here

Home / 2BS Forum

Pozdravna poruka predsjednika Vujanovića

2BS Forum, veoma važna konferencija o međunarodnoj bezbjednosti u regionu Jugo-Istočne Evrope, izborom tema od visoke važnosti za globalnu i regionalnu stabilnost, te prominentnim učesnicima, u duhu državnih prioriteta Crne Gore afirmiše dijalog o

Pages